1

feb 23

Interne competitie 2023 van start

Vanaf vandaag kan iedereen zich inschrijven voor de interne competitie van dit jaar. De inschrijving kan van februari tot 1 november. Wedstrijdkaarten kunnen uiterlijk 31 december 2023 worden ingeleverd.

De disciplines waaruit dit jaar gekomen kan worden zijn:

 • Bench rest 25 meter (BR25)
 • Groot kaliber geweer 25 meter (GKG)
 • Klein kaliber pistool / revolver 10 meter (KKP \ KKR)
 • Klein kaliber geweer 12 meter (KKG)
 • Klein kaliber karabijn liggend 12 meter (KKK liggend)
 • Klein kaliber karabijn staand 12 meter (KKK staand)
 • Meesterkaart zwaar 25 meter (MKZ)
 • Pre Charged Pneumatic 25 meter (PCP)
 • Precisie geweer 25 meter (PG25)
 • Service pistol 25/20/15/10 meter (SP)
 • Steel plate 10 meter (Act sch)

Veel succes!

16

jan 23

Prijsuitreiking competitie 2022

Woensdag 25 januari is ’s avonds om 20:00u de prijsuitreiking van de 2022 competitie. Er kan deze avond dan ook niet geschoten worden. De agenda is hierop aangepast.

20

dec 22

Minister neemt eindrapport commissie Wwm in ontvangst

Op 20 december 2022 heeft de commissie Wet wapens en munitie haar eindrapport aan de minister van Justitie en Veiligheid, mevrouw Dilan Yeşilgöz, overhandigd. In februari 2022 is door diezelfde minister de commissie Wwm benoemd; een commissie onder voorzitterschap van oud-Tweede Kamerlid Chris van Dam, aangevuld met 14 andere leden vanuit verschillende belangenorganisaties, overheidsinstanties zoals politie, openbaar ministerie douane, en andere deskundigen.

Namens de KNSA, heeft in de commissie zitting genomen de directeur van de KNSA, Sander Duisterhof, die behoudens de schietsportverenigingen, in de commissie tevens de Limburgse schutterijen heeft vertegenwoordigd.

De taak van de commissie Wwm was het opstellen van een probleeminventarisatie ten aanzien van het functioneren van de Wet wapens en munitie en de onderliggende regelgeving. Vervolgens moest de commissie adviezen geven op welke wijze de Wwm gemoderniseerd kan worden met inachtneming van het waarborgen van de openbare orde en veiligheid.

KNSA content met adviezen commissie

Het is een lijvig rapport geworden dat een goed beeld geeft van de huidige situatie met betrekking tot het legaal en illegaal wapenbezit in Nederland, de problemen die zich daar voordoen en de mogelijkheden voor verbetering. Alle voorstellen en adviezen van de commissie zijn samengevat in 8 hoofdpunten.

De KNSA is content met deze hoofdpunten waarvan er 5 belangrijke prioriteiten zijn:

 1. De commissie adviseert dat de geldigheidsduur van een vuurwapenverlof van één jaar verlengd moet worden tot vijf jaar, waarmee een administratieve lastenverlichting en kostenbesparing voor overheid en burgers wordt bewerkstelligd. Er moet hiervoor meer gedigitaliseerd worden.
 2. De commissie adviseert definitief te stoppen met de e-screener, en in plaats daarvan meer aandacht te geven aan continue screening, het invoeren van een meldplicht en het uitvoeren van thuiscontroles.
 3. De commissie adviseert nadrukkelijk dat het gebruik en het voorhanden hebben van legale wapens moet geschieden onder een verplicht lidmaatschap van een vereniging die is aangesloten bij een door de minister erkende landelijke koepel.
 4. De commissie adviseert dat de nieuwe opzet van de Wet wapens en munitie voor iedere gebruikersgroep duidelijk moet zijn en de onderliggende regelgeving moet voldoende wettelijk verankerd zijn. De schutterijen moeten daarin een specifieke positie krijgen.
 5. De commissie adviseert dat er één term voor alle legale wapenbezitters moet komen oftewel één ‘wapenvergunning’ in plaats van allerlei termen die nu worden gebruikt, zoals: verlof, akte, consent, ontheffing, erkenning, enzovoorts.

Korte termijn

De KNSA heeft bij de benoeming van deze commissie al aangegeven dat zoveel mogelijk moet worden voorkomen dat adviezen en voorstellen van de commissie op de lange baan geschoven worden. Er is in het rapport een hoofdstuk besteed aan kwesties die urgent zijn en die niet hoeven te wachten op een ingrijpende modernisering van de Wet wapens en munitie.

De belangrijkste aanpassingen op korte termijn zijn het verlengen van de geldigheidsduur van een wapenverlof van één naar vijf jaar, het begrip ‘overdragen’ dat op dit moment voor veel problemen zorgt bij verenigingen en schutterijen, beter te regelen en het formaliseren van een continue screening en meldplicht, om daarmee de e-screener definitief te kunnen stopzetten.

De commissie heeft met dit eindrapport een gedegen prestatie geleverd waarmee de overheid, de politiek en de belangenorganisaties de komende jaren goed uit de voeten kunnen.

Klik hier voor het Eindrapport Commissie Wet wapens en munitie ‘Ringen rond de roos’

Klik hier voor  het nieuwsbericht van de commissie Wwm

1

nov 22

Remon Langezaal Nederlands Kampioen Classic en Senior!

Namens de vereniging willen wij Remon hartelijk feliciteren met het behalen van de titel Nederlands Kampioen Classic – Overall en de titel Nederlands Kampioen Classic – Senior van de Nederlandse Parcours Schutters Associatie (NPSA) op Zondag 30 oktober 2022.

Een geweldige prestatie!

21

okt 22

Wijziging WM32-formulier

Diegenen die een nieuw wapenverlof aanvragen en diegenen die hun bestaande verlof verlengen, zijn verplicht om een Inlichtingenformulier (WM32) bij die aanvraag c.q. verlenging bij te voegen. Dit formulier is onlangs (15 september 2022) gewijzigd. Zo moet de indiener op het gewijzigde formulier nu ook zijn of haar nationaliteit, geboorteplaats en geboorteland invullen. Bovendien moeten de drie referenten het formulier ondertekenen en was ook verplicht dat deze drie referenten hun ID-gegevens, zoals paspoort of rijbewijs met het nummer en datum van afgifte moesten vermelden.

Bezwaar KNSA:

De KNSA heeft bezwaar gemaakt tegen de wijziging van het formulier en dan in het bijzonder tegen de vraag om de identiteitsbewijsgegevens in te vullen. De KNSA heeft het Ministerie en de Politie erop gewezen dat het hier om uiterst gevoelige persoonsgegevens gaat die referenten moeten invullen en die daarmee ook zichtbaar zijn voor andere referenten en voor de aanvrager. Ten slotte heeft de KNSA erop gewezen dat deze gegevens geen enkele toegevoegde waarde hebben.

ID-gegevens worden van het formulier verwijderd:

De Korpsleiding van de Politie heeft de KNSA inmiddels laten weten dat zij het Ministerie van Justitie en Veiligheid zal vragen om het formulier wederom te wijzigen en de vraag om ID-gegevens te schrappen. De Politie heeft tevens de KNSA laten weten dat per direct deze gegevens voor de Politie niet meer hoeven te worden ingevuld. Aanvragers en verlengers van een verlof kunnen hun referenten dus berichten dat de ID-gegevens op het huidige formulier niet meer hoeven te worden ingevuld.

Nieuw WM32-formulier:

Het WM32-formulier zal nog officieel worden gewijzigd en tot het zo ver is, kan het huidige formulier gebruikt worden, met dien verstande dat de ID-gegevens dus niet moeten worden ingevuld; een handtekening van alle referenten blijft wel nodig.