16

mei 23

Algemene Ledenvergadering

Dinsdag 13 juni zal de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging plaatsvinden. Aanvang 20.00 uur. De voorlopige agenda is naar alle leden gestuurd net als het nieuwe concept voor het huishoudelijk reglement.

Als er punten zijn die je toegevoegd wil hebben aan deze agenda of als er andere zaken zijn die je besproken wil hebben, mail die dan aan het secretariaat.

We hopen op een grote opkomst.

16

mrt 23

Funshoot “Woodchopping” Zaterdag 8 april 2023

De wedstrijd wordt geschoten in duo’s (dus twee schutters schieten tegelijk op dezelfde 10 doelen). De tijdsduur is 15 minuten per serie. Als scoring telt de beste tijd van een sessie met de meeste houtblokken om.

 • Datum: Zaterdag 8 april 2023
 • Tijd: vanaf 13:00 uur
 • Doel: In zo kort mogelijke tijd omschieten van 10 houtblokken in teams van twee schutters en iedere schutter mag max. 6 patronen in het wapen hebben.
 • Afstand: (Ongeveer) 10 meter
 • Wapens: Eigen wapen of wapen van vereniging.
 • Munitie: Eigen munitie of munitie bij de vereniging kopen.
 • Kalibers: KK (.22) en GK (.32 t/m .460)

Inschrijfgeld: € 10,/per deelnemer/serie. Je schiet 5 sessies achter elkaar in één serie. Je kunt inschrijven voor meerdere series, echter niet in dezelfde duo’s/tijd samenstelling. Losse schutters kunnen evt gekoppeld worden aan andere losse schutters om zo team te vormen.

Klasse waarin geschoten kan worden:

 • Standaard GK Pistool/ GK Revolver
 • Open GK Pistool/ Open GK Revolver
 • Standaard KK Pistool/ KK Revolver
 • Open KK Pistool/ KK Revolver

Als één van schutters in de open klasse schiet, dan schiet het hele team open klasse.

Vooraf inschrijven bij de Baancommandant. Zodra de indeling gemaakt is krijgen jullie je tijdslot te horen. Inschrijven kan vanaf zondag 19 maart tot en met woensdag 5 april.

1

feb 23

Interne competitie 2023 van start

Vanaf vandaag kan iedereen zich inschrijven voor de interne competitie van dit jaar. De inschrijving kan van februari tot 1 november. Wedstrijdkaarten kunnen uiterlijk 31 december 2023 worden ingeleverd.

De disciplines waaruit dit jaar gekozen kan worden zijn:

 • Bench rest 25 meter (BR25)
 • Groot kaliber geweer 25 meter (GKG)
 • Klein kaliber pistool / revolver 10 meter (KKP \ KKR)
 • Klein kaliber geweer 12 meter (KKG)
 • Klein kaliber karabijn liggend 12 meter (KKK liggend)
 • Klein kaliber karabijn staand 12 meter (KKK staand)
 • Meesterkaart zwaar 25 meter (MKZ)
 • Pre Charged Pneumatic 25 meter (PCP)
 • Precisie geweer 25 meter (PG25)
 • Service pistol 25/20/15/10 meter (SP)
 • Steel plate 10 meter (Act sch)

Veel succes!

16

jan 23

Prijsuitreiking competitie 2022

Woensdag 25 januari is ‘s avonds om 20:00u de prijsuitreiking van de 2022 competitie. Er kan deze avond dan ook niet geschoten worden. De agenda is hierop aangepast.

20

dec 22

Minister neemt eindrapport commissie Wwm in ontvangst

Op 20 december 2022 heeft de commissie Wet wapens en munitie haar eindrapport aan de minister van Justitie en Veiligheid, mevrouw Dilan Yeşilgöz, overhandigd. In februari 2022 is door diezelfde minister de commissie Wwm benoemd; een commissie onder voorzitterschap van oud-Tweede Kamerlid Chris van Dam, aangevuld met 14 andere leden vanuit verschillende belangenorganisaties, overheidsinstanties zoals politie, openbaar ministerie douane, en andere deskundigen.

Namens de KNSA, heeft in de commissie zitting genomen de directeur van de KNSA, Sander Duisterhof, die behoudens de schietsportverenigingen, in de commissie tevens de Limburgse schutterijen heeft vertegenwoordigd.

De taak van de commissie Wwm was het opstellen van een probleeminventarisatie ten aanzien van het functioneren van de Wet wapens en munitie en de onderliggende regelgeving. Vervolgens moest de commissie adviezen geven op welke wijze de Wwm gemoderniseerd kan worden met inachtneming van het waarborgen van de openbare orde en veiligheid.

KNSA content met adviezen commissie

Het is een lijvig rapport geworden dat een goed beeld geeft van de huidige situatie met betrekking tot het legaal en illegaal wapenbezit in Nederland, de problemen die zich daar voordoen en de mogelijkheden voor verbetering. Alle voorstellen en adviezen van de commissie zijn samengevat in 8 hoofdpunten.

De KNSA is content met deze hoofdpunten waarvan er 5 belangrijke prioriteiten zijn:

 1. De commissie adviseert dat de geldigheidsduur van een vuurwapenverlof van één jaar verlengd moet worden tot vijf jaar, waarmee een administratieve lastenverlichting en kostenbesparing voor overheid en burgers wordt bewerkstelligd. Er moet hiervoor meer gedigitaliseerd worden.
 2. De commissie adviseert definitief te stoppen met de e-screener, en in plaats daarvan meer aandacht te geven aan continue screening, het invoeren van een meldplicht en het uitvoeren van thuiscontroles.
 3. De commissie adviseert nadrukkelijk dat het gebruik en het voorhanden hebben van legale wapens moet geschieden onder een verplicht lidmaatschap van een vereniging die is aangesloten bij een door de minister erkende landelijke koepel.
 4. De commissie adviseert dat de nieuwe opzet van de Wet wapens en munitie voor iedere gebruikersgroep duidelijk moet zijn en de onderliggende regelgeving moet voldoende wettelijk verankerd zijn. De schutterijen moeten daarin een specifieke positie krijgen.
 5. De commissie adviseert dat er één term voor alle legale wapenbezitters moet komen oftewel één ‘wapenvergunning’ in plaats van allerlei termen die nu worden gebruikt, zoals: verlof, akte, consent, ontheffing, erkenning, enzovoorts.

Korte termijn

De KNSA heeft bij de benoeming van deze commissie al aangegeven dat zoveel mogelijk moet worden voorkomen dat adviezen en voorstellen van de commissie op de lange baan geschoven worden. Er is in het rapport een hoofdstuk besteed aan kwesties die urgent zijn en die niet hoeven te wachten op een ingrijpende modernisering van de Wet wapens en munitie.

De belangrijkste aanpassingen op korte termijn zijn het verlengen van de geldigheidsduur van een wapenverlof van één naar vijf jaar, het begrip ‘overdragen’ dat op dit moment voor veel problemen zorgt bij verenigingen en schutterijen, beter te regelen en het formaliseren van een continue screening en meldplicht, om daarmee de e-screener definitief te kunnen stopzetten.

De commissie heeft met dit eindrapport een gedegen prestatie geleverd waarmee de overheid, de politiek en de belangenorganisaties de komende jaren goed uit de voeten kunnen.

Klik hier voor het Eindrapport Commissie Wet wapens en munitie ‘Ringen rond de roos’

Klik hier voor  het nieuwsbericht van de commissie Wwm