Sluiting schietsportverenigingen in ieder geval t/m 28 april 2020

woensdag 1 april 2020

De wettelijke verplichting tot sluiting van alle sportverenigingen en sportaccommodaties – en dus ook die voor de schietsport – in Nederland wordt verlengd tot en met 28 april 2020.

Dat betekent dat in ieder geval tot die datum schietsportverenigingen geen activiteiten mogen organiseren en dat alle verenigingsactiviteiten tot nader order zijn afgelast. Het is nog ongewis of deze maatregel na 28 april verlengd wordt.

Al eerder maakte de KNSA bekend dat de activiteiten en evenementen die onder auspiciën van de KNSA worden georganiseerd, zoals wedstrijden, kampioenschappen, opleidingen, bijeenkomsten, vergaderingen, enzovoorts, zijn afgelast tot in ieder geval 1 juni 2020.

Een besluit omtrent het wel of niet doorgaan van het evenement SchietsportTOTAAL (eind juni/begin juli 2020) wordt later genomen door het KNSA-bestuur.

Update gevolgen coronavirus voor schietsport en KNSADe ontwikkelingen en maatregelen in verband met het coronavirus in Nederland volgen elkaar in hoog tempo op. Met deze update  informeren wij u over die ontwikkelingen en de besluiten die de KNSA in verband daarmee heeft genomen.

KNSA-activiteiten:
Al eerder heeft het KNSA-bestuur besloten – mede op advies van sportkoepel NOC*NSF en het RIVM – om met onmiddellijke ingang alle onder auspiciën van de KNSA te organiseren activiteiten af te gelasten tot en met 31 maart 2020. Die datum wordt nu, in verband met een wettelijke verplichting tot sluiting van alle sportverenigingen en alle sportaccommodaties door de Nederlandse regering, verlengd tot in ieder geval 6 april 2020.

Tot die tijd zijn dus alle KNSA-wedstrijden, alle opleidingen, cursussen en andere bijeenkomsten geannuleerd.

Sluiting schietsportverenigingen:
Al eerder adviseerde het KNSA-bestuur haar verenigingen om per direct tot sluiting over te gaan. Inmiddels is er nu dus een wettelijke verplichting tot sluiting van alle sportverenigingen en alle sportaccommodaties in Nederland, en moeten alle schietsportverenigingen en schietsportaccommodaties hun deuren dus sluiten tot in ieder geval 6 april aanstaande. Als gevolg hiervan zal ook het regionale schietsportevenement Schietsport-REGIONAAL (District 1) op 3, 4 en 5 april 2020 geen doorgang vinden, zoals ook al eerder was besloten.

Schietbeurten:
Als gevolg van de verplichte sluiting van schietsportverenigingen en het annuleren van schietsportactiviteiten, is het voor sommige sportschutters, tevens verlofhouders zijnde, niet mogelijk om de wettelijk verplichte 18 schietbeurten te verrichten ter verlenging van het verlof. De KNSA zal bij de Nationale Politie bepleiten om voor diegene die kan aantonen dat het tekort aan schietbeurten het gevolg is van de maatregelen die in verband met het coronavirus zijn genomen, een uitzondering te maken en het wapenverlof toch te verlengen. Een en ander gebeurt dan met toepassing van artikel 2.4.2 van de Circulaire wapens en munitie.

De KNSA heeft vanwege het coronavirus alle bij haar aangesloten verenigingen geadviseerd hun verenigingsactiviteiten per direct, en in ieder geval tot en met 31 maart 2020 af te gelasten.
Het bestuur van SV Strijdlust ’87 heeft dit advies overgenomen.
De baan zal daarom in ieder geval tot en met 31 maart 2020 gesloten zijn.
Indien er nieuwe ontwikkelingen zijn, zal dat via de website gecommuniceerd worden.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur SV Strijdlust ‘87