Lid worden

Aanmelding hiervoor kan met het contactformulier of via het email adres die je onderaan pagina ziet. Na ontvangst van het formulier of de e-mail wordt je uitgenodigd.

Veiligheid is het allereerste waarmee je als gast of aspirantlid mee wordt geconfronteerd. Veiligheid wordt uitgebreid behandeld tijdens de instructielessen en er vindt op onze vereniging ook sociale controle plaats bij de leden onderling. Tevens houden de veiligheidsfunctionaris en baancommandant alles in de gaten.

Zware overtredingen (bijv. met alcohol op de schietbaan betreden) is meteen reden voor het ontzeggen van het lidmaatschap.

Ja en nee. Er is op dit moment een wachtlijst voor de instructielessen voor personen die geen ervaring hebben in het veilig gebruik van vuurwapens. Deze lessen zijn verplicht om lid te kunnen worden bij onze vereniging.

Ben je al lid of lid geweest van een andere schietvereniging? Heb je aantoonbare ervaring in het gebruik van vuurwapens bijvoorbeeld door middel van een schietboekje? In dat geval laten we je proefschieten onder het toeziend oog van een instructeur en als deze vindt dat je het veilig genoeg doet hoef je niet te wachten op de instructielessen.

Vanaf 18 jaar kan je lid worden van onze vereniging.

Dat heb je helemaal zelf in de hand. Naast de contributie voor lidmaatschap heb je alleen de munitie en kaarten als onkosten. De ene schutter schiet eens in de 3 weken, de ander meerdere keren per week. De een schiet meteen 3 doosjes munitie leeg, de ander maar een half doosje.

Prijzen voor munitie fluctueren nogal en worden continue aangepast maar een doosje .22LR klein kaliber met 50 patronen kost je gemiddeld tussen de 5 en 7 euro.

Ja zeker! Onze vereniging heeft 2 KNSA gecertificeerde trainers die u vanaf het begin zullen begeleiden en trainen. Iedere nieuwkomer moet dan ook verplicht de instructie lessen volgen en deze met een proeve van schietveiligheid afronden.

Dit is om het voor u en de leden om u heen veilig te houden op de schietbaan.

Nee, dit is niet noodzakelijk. De vereniging heeft een collectie wapens ter beschikking die leden kunnen gebruiken om de sport te beoefenen. Deze kunnen bij het betreden van de baan worden opgehaald bij de baancommandant.

In het eerste jaar van je lidmaatschap mag je alleen met klein-kaliber pistolen, revolvers of geweren schieten. Na het eerste jaar mag je (mits je genoeg schietbeurten hebt gemaakt) op voor het vrijschieten van je groot kaliber badge waarna je ook deze wapens mag gebruiken.

Nadat je de instructielessen hebt gevolgd en geslaagd bent voor de Proeve van Schietveiligheid mag je zelfstandig gebruik maken van vuurwapens op de schietbaan. De Proeve van Schietveiligheid is ook een vereiste om lid te kunnen worden van de vereniging.

Veiligheid staat voorop, zeker bij schieten met (vuur)wapens. Daarom krijg je eerst een aantal weken instructie. Je leert de techniek van het schieten, maar vooral ook hoe je veilig schiet, zonder jezelf en je medeschutters in gevaar te brengen.

Je krijgt in het begin instructie met een klein kaliber pistool. Tijdens de laatste les leer je ook het gebruik van revolvers en geweren.

Als je na les 4 de Proeve van Schietveiligheid hebt gehaald kan je lid worden van de vereniging. De instructie is in totaal 5 lessen en start altijd in de oneven maanden en duurt dan 5 weken (elke maandagavond).

Ja. Je staat op dezelfde schietbaan als de mensen die met vuurwapens schieten en dient dus altijd de instructielessen te volgen. Veel van de veiligheidsregels zijn ook van toepassing op luchtwapens.

Je moet in het bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs. De VOG voor schietverenigingen kan op 2 manieren worden aangevraagd:

Digitaal via https://www.aanvragenvog.nl/functie/schietsport/. Dit kan je zelf doen en hiervoor is geen verdere informatie van de vereniging voor nodig. Dit is tevens de snelste manier (vaak heb je de VOG binnen enkele dagen in huis).

Via een aanvraagformulier. Voor een al gedeeltelijke ingevulde aanvraag voor het VOG kan je het volgende document downloaden https://svstrijdlust87.nl/wp-content/uploads/2017/03/aanvraagformulier-vog-2017.doc). Dit formulier print je uit en dien je aan te vullen met jou eigen informatie en in te leveren bij jouw gemeente. Hiervoor moet je zelf een afspraak bij jou gemeente maken.

Hou er rekening mee dat het aanvragen van een VOG kosten met zich mee brengt.

Wil je na 1 jaar lidmaatschap graag met groot kaliber wapens schieten dan moet je om daarvoor op te gaan in dat jaar minstens 18 schietbeurten hebben gemaakt.

Wil je na 1,5 jaar (18 maanden) lidmaatschap gaan voor een eigen wapen, dan moet je ook weer in de afgelopen 12 maanden gerekend vanaf de dag van de aanvraag voor een wapenverlof 18 schietbeurten hebben gemaakt.Vereniging

Op dit moment wordt er bij ons Meesterkaart licht en zwaar, Benchrest, Precisie geweer, Steel plate, Service pistol en Practical shooting (NPSA) beoefend. Voor meer informatie ga naar de pagina disciplines.

Ja je kan op onze vereniging munitie kopen en bewaren wat je niet hebt verschoten.

Tijdens de instructielessen en in de eerste 18 maanden van je lidmaatschap kan je niet beschikken over een eigen vuurwapen. Dit betekent dat je dus ook de munitie (of onderdelen daarvan) niet in huis mag hebben. Neem daarom geen munitie mee naar huis (zelfs geen lege hulzen!), maar laat deze achter bij onze vereniging waar wij ze voor je bewaren. Je mag uitsluitend munitie mee naar huis nemen indien je voor deze munitie een verlof hebt.

Als je iemand kent die lid is van de vereniging dan kan je deze persoon vragen of hij/zij jouw mee zou willen nemen als introducé. Dit mag tot 3 keer per jaar. Het lid wat jou mee neemt is verantwoordelijk voor jou. Alleen leden met genoeg ervaring mogen introducés begeleiden op de schietbaan. De baancommandant heeft hierin altijd het laatste woord.

Het ledental is aan wijzigingen onderhevig, maar gemiddeld hebben we nu 200 leden.

Voor openingstijden klik hier. Voor meer gedetailleerde informatie en wanneer we wat beoefenen zie de agenda.

Nee, we hebben een zomerstop van enkele weken en dan is de vereniging gesloten. Tevens is de vereniging gesloten als een schietdag op een feestdag valt. Voor actuele informatie kijk in de agenda.

Op onze banen kan je tot 25 meter schieten. 1 keer per maand huren we een baan bij een vereniging in Gennep waar je tot 100 meter kan schieten.

Ja wij hebben een interne competitie die het hele jaar loopt van februari tot eind november. Deze competitie is niet verplicht maar we sporen mensen wel aan om mee te doen (behalve als je in het bezit bent van een wapenverlof dan zijn 5 wedstrijden per jaar verplicht). Tevens organiseren we 'funshoot' wedstrijden die vaak een bepaald thema hebben.

Binnen de interne competitie kan op dit moment uit een of meerdere van de volgende disciplines worden gekozen:

 • Bench rest 25 meter (BR25)
 • Groot kaliber geweer 25 meter (GKG)
 • Klein kaliber pistool / revolver 10 meter (KKP \ KKR)
 • Klein kaliber geweer 12 meter (KKG)
 • Klein kaliber karabijn liggend 12 meter (KKK liggend)
 • Klein kaliber karabijn staand 12 meter (KKK staand)
 • Meesterkaart zwaar 25 meter (MKZ)
 • Pre Charged Pneumatic 25 meter (PCP)
 • Precisie geweer 25 meter (PG25)
 • Service pistol 25/20/15/10 meter (SP)
 • Steel plate 10 meter (Act sch)

Je kan met zowel cash als via de pin op de vereniging betalen.

Het tekort aan vrijwilligers is iets waar wij als vereniging al jaren mee kampen. Helaas blijft het erg moeilijk om mensen te motiveren om mee te helpen.

Bij veel verenigingen is het verplicht om vrijwilligerswerk te doen. Dit houdt de kosten van de contributie zo laag mogelijk, het verhoogt de betrokkenheid bij een club of vereniging én je leert elkaar beter kennen.

Met algemene stemming is op de algemene ledenvergadering van dinsdag 13 juni 2023 aangenomen dat wij dit ook door gaan voeren bij onze vereniging. Vanaf 2024 zijn alle leden van de vereniging verplicht om minstens 2 keer per jaar te komen helpen. Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan:

- Barmedewerker
- Klusavond
- Veiligheidsfunctionaris
- Oud papier lopen
- Schietclinics (barmedewerker of begeleider)
- Wedstrijdcommissie
- Instructeur / begeleider instructielessen nieuwe leden
- Baancommandant

Wanneer je lid wordt zullen we je vragen waar je ons mee wilt / kan helpen. Dit hoeft dus maar 2 keer per jaar, maar het liefst zien we je natuurlijk vaker. Zonder vrijwilligers geen vereniging.Andere zaken

Geacht lid,

Het spijt ons dat u voornemens bent uw lidmaatschap te beëindigen, wij kunnen ons voorstellen dat e.e.a. te maken zou kunnen hebben met persoonlijke omstandigheden.
Mocht u derhalve uw lidmaatschap willen beëindigen door gebeurtenissen of andere aan de vereniging gerelateerde zaken, dan staan wij open voor een dialoog.
U bent vanzelf niet verplicht redenen aan te geven waarom u tot dit besluit gekomen bent. Toch willen wij u wijzen op de onderstaande zaken.

Hoe kunt u het lidmaatschap opzeggen?
U kunt uw lidmaatschap uitsluitend schriftelijk opzeggen d.m.v. een schrijven aan het secretariaat.
Opzeggen via e-mail wordt als gelijkwaardig beschouwd, mits gericht aan het email adres die u kunt vinden onderaan deze pagina.

Schulden
Betaling van de contributie geschied zoals u weet 1 keer per jaar, inclusief de KNSA contributie wanneer u als hoofdlid bij de vereniging staat aangemeld. Indien er bij het beëindigen van uw lidmaatschap sprake is van een contributieschuld of andere schulden, zullen deze alsnog in rekening worden gebracht.

Restitutie
Bij voortijdig opzeggen van uw lidmaatschap, vindt geen restitutie plaats. U heeft dus geen recht op teruggave van de reeds betaalde contributie.

KNSA
Gelijktijdig met de beëindiging van uw lidmaatschap, zullen wij u ook afmelden bij de KNSA. Indien u geen lid bent van een andere schietsportvereniging, verliest u hiermee de status van “schutter”. Indien u wél lid bent van een andere vereniging, dan behoud u de schutterstatus en wordt u automatisch contributief schutter (hoofdlid) bij die andere vereniging.

Verlof tot voorhanden hebben van vuurwapens
Zonder lidmaatschap bij een erkende schietsportvereniging, voldoet u per de datum dat uw lidmaatschap afloopt, niet meer aan de voorwaarden die gesteld zijn aan het bezit van een verlof tot voorhanden hebben van vuurwapens en/of munitie. Houdt hier rekening mee, want u heeft op dat moment eventuele vuurwapens en munitie illegaal voorhanden en daarmee bent u strafbaar. Ditzelfde geldt voor de WECG en u nog in het bezit bent van kruit.

Later toch weer lid worden
Het kan gebeuren dat u spijt krijgt van uw besluit en toch weer lid van een schietsportvereniging wilt worden. Houd er echter rekening mee dat u opnieuw moet worden aangemeld bij de KNSA, inclusief betaling van entreegeld en, indien u langer dan 6 maanden afgemeld bent geweest, overleggen van een Verklaring Omtrent uw Gedrag. Houdt er rekening mee dat indien u later weer lid wordt, u niet langer voldoet aan de voorwaarde dat u minimaal 1 jaar aaneengesloten lid bent van erkende, in Nederland gevestigde schietsportverenigingen. Voor uw wapenverlof betekent dit dat u opnieuw moet beginnen met 1 wapen na minimaal 1 jaar lidmaatschap, tenzij door de afdeling korpscheftaken van politie anders wordt beslist. Indien u aantoonbaar kunt maken dat u eerder vuurwapens op verlof heeft gehad, is de faseringsregeling op u niet van toepassing.

Wapens en Munitie
Uw verlof tot voorhanden hebben van één of meerdere vuurwapens is slechts geldig zolang u lid bent van een erkende schietsportvereniging en voor zover u in het verband van deze vereniging met uw wapens een door de KNSA gereglementeerde of erkende discipline kunt beoefenen. Is dit voor één of meer wapens niet meer het geval, dan hebt u een vuurwapen illegaal voorhanden en pleegt u een misdrijf. Zorg ervoor dat zodra uw lidmaatschap vervalt, u de betreffende wapens én de munitie hebt verkocht of ondergebracht op een locatie waar men ze wél voorhanden mag hebben, bijvoorbeeld de wapenhandel.

Introducé
Als niet-lid is het wettelijk niet langer toegestaan om met een vuurwapen te schieten. De enige mogelijkheid is dan nog om te schieten onder begeleiding en met de status “introducé”. Dit mag wettelijk 3x per 12 maanden, maar omdat u reeds bekend bent met de schietsport is de introducé regeling zoals bedoeld in de Circulaire Wapens en Munitie, op u feitelijk niet van toepassing. Opzeggen betekent dus in de praktijk dat u niet meer kunt schieten bij onze vereniging.