In 2014 is door de KNSA een nieuwe discipline ingevoerd met de naam Service Pistol. Service pistol is de Engelse variant van ons Nederlandse Militair Pistool. Het eerste meest opvallende verschil is dat de schutter vrij is om een- of tweehandig te schieten. Andere verschillen zijn: er worden per schutter slechts twee schijven gebruikt, er wordt alleen staande geschoten, alle vier series van 6 schoten volgen meteen achter elkaar.

De discipline kan zowel in een groot- als in een klein kaliber variant wordt beoefend. Voor de discipline met grote kalibers wordt gebruik gemaakt van de bestaande Militair Pistoolschijf en voor de klein kaliber variant wordt gebruik gemaakt van dezelfde kaart maar dan verkleind tot 60% van het origineel.

Voor leden die graag deze discipline willen gaan schieten

Heb je een wapenverlof voor een klein- of groot kaliber pistool of revolver dan kan je zowel met klein- en/of groot kaliber deel nemen met je eigen wapen. Voor een complete stage heb je 4 magazijnen nodig maar als je die niet hebt is er een mogelijkheid om tijdens een stage te herladen. Het werken met 4 magazijnen geeft wel de voorkeur omdat een ronde dan makkelijker en sneller verloopt. Als je een holster hebt mag je die ook gebruiken en anders kan je je koffer of sleeve gebruiken om je wapen van stage naar stage te verplaatsen.

Heb je geen eigen wapen dan kan je deelnemen met het groot kaliber verenigingswapen. Hiervoor moet je dan wel je groot kaliber badge vrij hebben geschoten.

Hoe wordt deze discipline geschoten?

 1. De schutter is vrij om een- of tweehandig te schieten.
 2. Er worden per schutter twee kaarten gebruikt.
 3. Er wordt alleen staand geschoten.
 4. Alle 4 series van 6 schoten volgen meteen achter elkaar.
 5. Treffers worden tussentijds niet afgeplakt. Scores worden pas na de gehele serie gegeven.
 6. De schutter mag per magazijn niet meer patronen laden dan voor de stage noodzakelijk is.
 7. Heeft de schutter geen 4 magazijnen tot zijn beschikking dan moet de schutter in elk geval het totaal van 24 patronen bij zich dragen.
 8. De stage wordt geschoten vanaf het startsignaal tot het eindsignaal.
 9. Schoten buiten de tijd worden beschouwd als missers waarbij het aantal vanaf het hoogst te waarderen schot wordt verminderd.
 10. Na het eindsignaal van de laatste stage zouden per kaart 12 schoten zichtbaar moeten zijn.
 11. Bij gebruik van de klapschijf installatie geldt dat wanneer een schot de helft breder is dan het schot hoog is deze als misser word beschouwd.
 12. Wapenstoringen, munitiestoringen, laadfouten etc. leiden niet tot herhaling van de serie.

Wedstrijdverloop

De baancommandant start de stage met het commando LOAD & MAKE READY en brieft de stage. De schutter mag geladen proef aanslagen maken. Dan volgt het commando ARE YOU READY. De schutter neemt de vaardige houding aan, wat wil zeggen dat het wapen in een hoek van 45 graden wordt gehouden. Het commando STANDBY, gevolgd door het startsignaal. Na iedere stage wordt het commando UNLOAD AND SHOW CLEAR, HAMER DOWN, HOLSTER/SLEEVE gegeven waarna de schutter mag oplopen naar de volgende stage. Na de vierde stage volgt ook het commando UNLOAD AND SHOW CLEAR, HAMER DOWN, HOLSTER/SLEEVE gevolgd door het commando RANGE CLEAR. Nu vindt de scoring plaats.

Gebruik je een klein-kaliber wapen dan is het genoeg om de baancommandant na het commando UNLOAD AND SHOW CLEAR je wapen te tonen (dus met kamer open en zonder magazijn). Je hoeft dan niet alsnog de trekker over te halen i.v.m. mogelijke beschadiging van de slagpin / loop.