Practical Shooting is een dynamische schietsportdiscipline die zuiverheid, kracht en snelheid combineert, waarbij het veilig hanteren van het wapen voorop staat. In Nederland wordt onder toezicht van de Nederlandse Parcours Schutters Associatie (NPSA) een groot aantal wedstrijden georganiseerd. Zowel landelijke wedstrijden, die meetellen voor het Nederlands Kampioenschap als internationale wedstrijden. Voor men aan wedstrijden mag deelnemen, krijgt men verplicht een opleiding, die word afgesloten met een examen.

De NPSA is lid van de wereldwijde organisatie die speciaal voor het Parcours-Schieten is opgericht: de “International Practical Shooting Confederation” (IPSC). In het motto van de IPSC zijn de belangrijkste elementen van het parcours-schieten terug te vinden: DVC= “Diligentia, Vis, Celeritas” oftewel: zuiverheid, kracht en snelheid.
Bij het Parcours-Schieten moet de schutter een evenwicht proberen te vinden in de drie onderdelen van het genoemde motto DVC.
De doelen bestaan over het algemeen uit papieren schijven (75 cm bij 45 cm) met een bepaalde puntenverdeling of stalen platen (doorsnede 20 cm) of pepper-poppers. Deze worden op afstanden variërend van 1 tot 50 meter opgesteld. Een wedstrijd bestaat uit verschillende opstellingen (zgn. stages), waarbij het aantal schoten kan variëren tot maximaal 32. Er wordt verschil gemaakt in short-courses (speed-shoots), medium courses en long courses.
Bij elke stage wordt de tijd opgenomen en aan het eind van de stage wordt het totaal aantal punten gedeeld door de gebruikte tijd, waardoor men een factor krijgt. De schutter met de hoogste factor krijgt het maximaal aantal te behalen punten op de betreffende stage, de punten van de overige schutters worden hier procentueel aan gerelateerd. Van alle stages worden per schutter de punten geteld en degene met de meeste punten is winnaar.
Er wordt in verschillende divisions (categorieën) geschoten, o.a. Open, Production, etc.

sv Strijdlust ‘87 is in het bezit van een mooie 25m baan en is elke zondagochtend van 8.00 tot 10:00 gereserveerd voor het Practical Shooting.
Hoe is bij sv Strijdlust ’87 het Practical Shooting georganiseerd:
– Elke zondagochtend worden er trainingen georganiseerd
– Het schieten van wedstrijden, nationaal en internationaal
Als je wilt kennis maken met Practical Shooting.
Voor nieuwe leden geldt:
• Bezit van NPSA Licentie,
• Een eigen groot kaliber wapen op verlof
• Volledige uitrusting (Holster,Pouches,Riem etc)
• Vervolgens kan een aanmelding gedaan worden bij het secretariaat svstrijd@xs4all.nl
• Het Secretariaat zorgt dat de aanmelding doorgestuurd wordt naar de begeleiders
• Je krijgt uitleg over de discipline en de mogelijkheid om een training mee te schieten

SEE YOU AT THE RANGE