Een overzicht van de door de KNSA opgestelde eisen die gesteld worden aan de discipline 25-50-100 meter Precisieschieten.

Wapen

 1. Trekker druk is vrij mits deze veilig is.
 2. Mondingsrem toegestaan, mits deze geen overmatige overlast geeft aan de medeschutters.
 3. Aanpassingen aan geweer zijn toegestaan mits deze geen andere regels overtreden en veilig zijn.
 4. De loopmonding dient voorbij de kolf te steken. Het enige wat zich vóór de monding mag bevinden is een mondingsrem of vlamdemper welke veilig aan de loop zit gemonteerd.

Richtmiddelen

 1. Vergrotende richtkijker, vergroting vrij naar keuze, verlicht richtkruis is toegestaan.
 2. Vergroting van 10x of hoger is aanbevolen (maar niet verplicht) i.v.m. de grootte en contrast van de schijf; 6cm per visueel, grijze ringen.
 3. Geen licht-emitterende hulpmiddelen.
 4. Geen red-dot, holografische of andere richtmiddelen zonder vergrotende werking. Dit i.v.m. het niet zichtbaar zijn van de schijf.

Ondersteuning

 1. Gebruik van tweepoot óf schietriem is toegestaan. Niet beide tegelijk.
 2. Een tweepoot dient makkelijk opklapbaar en inschuifbaar te zijn. Tevens dient er geen verband te zitten tussen de twee poten en dient de tweepoot niet permanent deel uit te maken van het geweer, of middels gereedschap te moeten worden verwijderd.
 3. Ondersteuning aan de achterkant van het geweer mag enkel met de blote hand. Geen enkel ander hulpmiddel aan hand of kolf is toegestaan en de kolf dient geen contact met de grond te maken.
 4. Handschoenen, zandzakken, opgerolde matten of andere hulpmiddelen, alsmede hulpmiddel die zijn gemonteerd aan de kolf zijn niet toegestaan als ondersteuning.
 5. Mits een mono-pod vast deel uitmaakt van de originele kolf dan dient deze volledig ingetrokken te zijn en verzegeld door de wedstrijdleiding/keuring. Mono-pods die niet geïntegreerd zitten in de kolf dienen volledig verwijderd te worden.