Bestuursveranderingen

Met de algemene ledenvergadering is John Hertman afgetreden als voorzitter en hij zal worden opgevolgd door René Hendriks. René zat al in het algemeen bestuur en is KNSA instructeur. John blijft werkzaam in de vereniging als o.a. instructeur, baancommandant en vertrouwenspersoon. Wij danken John voor zijn voorzitterschap van het afgelopen jaar en verwelkomen René als voorzitter van de vereniging.

Tevens is daardoor een positie binnen het bestuur vrij gekomen en deze wordt opgevuld door Peter-Hans Duivenvoorden. Peter-Hans zal plaats nemen in het algemeen bestuur.