Oorsprong

De schietvereniging vind zijn oorsprong in 1969 in café Vonk onder de naam Strijdlust. Er werd in die tijd alleen met luchtwapens geschoten. Nadat het te druk werd bij café Vonk werd er uitgekeken naar een nieuwe locatie.
Bij café Strik aan de Beuningsesteeg in Wijchen werd na een sublieme motivatie bij de gemeente aan de toenmalige voorzitter A. Hermans, een vergunning verleend voor een nieuw te bouwen schietbaan. Met behulp van vrijwilligers werd in 1987 de schietbaan gebouwd. De schietvereniging sloot zich aan bij de KNSA onder de naam sv.Strijdlust87. Ruim 20 jaar later werd het pand gesloopt. Op donderdag 28 augustus 2008 werd het laatste schot gelost. In samenwerking met de gemeente Wijchen werd een locatie voor een nieuwe schietbaan gevonden in de kelder van de nieuwe sporthal aan de Suikerbergseweg 2 op MFA De Suikerberg.

Onze nieuwe locatie straalt gezelligheid uit, eenieder is welkom. Vanuit het ontspanningsgedeelte met een bar en zitjes kun je direct op de schietbaan kijken, gescheiden door een glazen wand. Veiligheid staat voorop bij de vereniging. Bij sv.Strijdlust87 wordt er voornamelijk geschoten met vuurwapens. De professionele schietbaan zelf is 25 meter. Alle banen zijn uitgerust met de modernste middelen om het schieten zo aangenaam mogelijk te maken. Er wordt zowel liggend als staand geschoten.

sv.Strijdlust87 is niet alleen een mannensport, bij onze vereniging schieten ook vrouwelijke leden.
Momenteel heeft de vereniging 125 leden en het ledenaantal is gestaag groeiende. sv.Strijdlust87 is een gezonde vereniging die ook erg veel doet voor nieuwe leden. Zo zijn er speciale instructie avonden voor nieuwe leden.

Mensen die nieuwsgierig zijn naar de schietsport kunnen zich aanmelden via de website voor het volgen van een instructie waarbij vrijblijvend uitleg wordt gegeven over het hanteren en gebruiken van vuurwapens en de daarbij behorende veiligheid op vier aansluitende maandagavonden. Voor meer informatie kunt u terecht op de site van s.v. Strijdlust87. www.svstrijdlust87.nl.